Inwentaryzacje powykonawcze.

Wszystkie obiekty budowlane, budynki i sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jest to niezbędne do odbioru obiektu. Dodatkowo elementy ulegające zakryciu, podlegają inwentaryzacji przed ich zasypaniem. Mapy z inwentaryzacji wykonuje się w wersji analogowej na kopi mapy zasadniczej przykładowa mapa.

Etapy realizacji zlecenia:

Czas realizacji 3-6 tygodni w zależności od wielkości opracowywanego terenu oraz od sprawnego działania administracji państwowej w danym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

Zadzwoń - 506 603 606