Mapy do celów projektowych

Do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę (m.in. budowy domu, budowli, sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych) niezbędna jest mapa do celów projektowych. Wykonuje się ją w skali 1:500, rzadziej 1:1000. Mapy wykonuje się w wersji analogowej przykładowa mapa lub wersji numerycznej.

Etapy realizacji zlecenia:

Czas realizacji 3-6 tygodni w zależności od wielkości opracowywanego terenu oraz od sprawnego działania administracji państwowej w danym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

Zadzwoń - 506 603 606